×
 

Studie- och yrkesvägledning är samtal, information och undervisning, individuellt eller i grupp. Vägledning syftar till att hjälpa individer i val av studier och yrken. Syv är en förkortning av studie- och yrkesvägledare, det vill säga en person som arbetar professionellt med studie- och yrkesvägledning.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning finns inom alla skolformer och är en viktig del för att kunna planera för framtiden. Studie- och yrkesvägledning är något som kan behövas genom hela livet och därför finns även vägledning utanför skolan. 

När det finns frågor eller eller funderingar om studier och yrken kan en syv vara till hjälp för att bolla idéer. Syv finns med som stöd för att möjliggöra formandet av framtiden i önskad riktning. Oavsett vilka frågor som uppstår utgår syv-samtalet från individens behov. 

Vägledning kan beskrivas genom tre steg. Tillsammans tittar man på vad som är medfört, vilka möjligheter som finns och vad som blir nästa steg. Genom självinsikt, ett vidgat perspektiv och kunskap om möjligheterna kan väl genomtänkta val göras.

Syftet med vägledningen är alltid individuellt, oavsett om vägledningen sker individuellt eller i grupp. 

Individuell vägledning 

Individuell vägledning sker mellan individen och vägledaren genom samtal. Vägledaren har kunskaper om flera olika teorier och metoder inom vägledning som berör psykologi, sociologi och pedagogik. Genom att vara lyhörd och flexibel kan vägledaren ge den stöd som behövs. 

Gruppvägledning

Studie- och yrkesvägledning kan också ske i grupp. Genom olika övningar med reflektion och samtal i fokus får deltagarna lära sig mer om sig själva. Vägledning i grupp ger olika perspektiv, tankar och idéer som kan appliceras på den enskilda individen. Gruppvägledning är ett bra sätt att synliggöra till exempel kompetenser, egenskaper och värderingar. 

Digital vägledare

Vägledning digitalt fungerar på samma sätt som vägledning på plats. Den enda skillnaden är att det är digitalt. Vägledaren utgår den enskilda individen och dennes situation, och vägleder mot det uppsatta målet. Om målet inte är klart så hjälper vägledaren att bolla idéer och se nya perspektiv.